poniedziałek, grudzień 18 2017

Oszczędzanie, czy zadłużanie na święta?

Średnie wydatki gospodarstwa domowego w okresie świątecznym rosną mniej więcej o 1000 – 2000 złotych. Dobre zadłużenie na święta może okazać się znacznie lepsze niż długoterminowe oszczędzanie, ponieważ przy okazji zbudujesz pozytywną historię spłat zobowiązań, a to pozwoli w późniejszym czasie uzyskiwać jeszcze lepsze warunki podpisywania umów kredytowych. W artykule ocenisz potencjał oszczędzania i zadłużania świątecznego.

Kontynuuj czytanie...

poniedziałek, październik 23 2017

Zdolność kredytowa

Żyjemy w czasach konsumpcjonizmu gdzie bardzo wielu ludzi żyje po to by konsumować cokolwiek by to było. Sytuacja taka doprowadziła do tego że połowa społeczeństwa żyje na kredyt. Oczywiście w Polsce sytuacja wygląda bardzo dobrze w porównaniu do stanów zjednoczonych. W tych czasach bardzo dużą rolę odgrywa zdolność kredytowa. Zazwyczaj na kredyt mogą sobie pozwolić osoby mające stały dochód. Jednocześnie coraz mniej osób ma normalne umowy o pracę. Bardzo wiele jest umów o dzieło. currency-1205892_640.jpg

Kontynuuj czytanie...

środa, sierpień 16 2017

Najlepsze lokaty rentierskie w lipcu 2017 roku.

W internetowym rankingu można sprawdzić jakie były najlepsze lokaty rentierskie w lipcu tego roku. Można dzięki takiemu rankingowi zorientować się jaką lokatę wybrać, aby była ona dla nas najbardziej opłacalna. Nasz ranking najlepszych lokat rentierskich w lipcu bieżącego roku otwiera lokata rentierska IB w Idea Banku. Możemy tutaj liczyć na oprocentowanie w wysokości 2,55%, przy założeniu lokaty na okres 36 miesięcy. Zakres kwot jakie można wpłacać na lokatę to przedział od pięciuset złotych do okrągłego miliona złotych. Jest to oferta jaką bank skierował do osób, które posiadają w nim idealne konto. W przypadku odsetek są one wypłacane na konto osobiste co miesiąc. Jest możliwość założenia w ramach tej oferty lokaty na okres dwóch lat z oprocentowaniem 2,35% i lokaty na rok z oprocentowaniem 2%. Na drugim miejscu znalazła się e-lokata rentierska w Noble Banku z oprocentowaniem w wysokości 2,2% w skali roku. Na okres 36 miesięcy możemy wpłacić kwoty od 150 tysięcy złotych do 200 tysięcy złotych. Jest to lokata dla nieco bogatszej części społeczeństwa. Odsetki jakie uda się uzbierać z lokaty wypłacane są raz w miesiącu w terminie jaki klient sam sobie określił. Sytuacja, kiedy lokata zostaje zerwana w przeciągu pierwszych dwunastu miesięcy sprawia, że jej oprocentowanie spada do 1% w skali roku. Po okresie dwunastu miesięcy, jeżeli dojdzie do zerwania lokaty będzie miała ona oprocentowanie 1,25%. Jak widać zerwanie lokaty przed czasem niesie za sobą spore konsekwencje finansowe.

money-1205063_640.png

Kontynuuj czytanie...

środa, czerwiec 14 2017

Manipulacja podstawowymi wartościami kredytu gotówkowego

Kredytobiorca jest w stanie pozyskać kredyt krótkoterminowy oraz długoterminowy na elastycznych warunkach, nawet przy nieco ograniczonej zdolności kredytowej. W jaki sposób manipulować podstawowymi wartościami kredytu gotówkowego, aby uzyskać lepsze warunki współpracy?

Kontynuuj czytanie...

piątek, maj 19 2017

Lokaty a deflacja

Przez szereg lat przeciętny polski inwestor straszony był zjawiskiem inflacji, czyli spadkiem wartości pieniądza. Sporym szokiem dla polskich inwestorów było więc pojawienie się zjawiska deflacji. Warto zadać sobie pytanie w jaki sposób zjawisko deflacji oddziałuje na lokaty.

Czym jest deflacja

Zjawisko deflacji najprościej wytłumaczyć w analogii do inflacji. O ile przy inflacji mowa o spadku wartości pieniądza, przy deflacji rzecz ma się zupełnie odwrotnie. Siła nabywcza pieniądze rośnie, za tą samą kwotę można kupić więcej towarów, usług czy innych dóbr. Deflacja i inflacja mają bezpośredni związek z podażą i popytem. Gdy ilość dostępnych dóbr w kraju czy nawet w skali globalnej przewyższa liczbę potencjalnych kupujących, cena tych dóbr idzie oczywiście w dół. Ma to bezpośredni wpływ na gospodarkę. Spada poziom produkcji, następują zwolnienia by gospodarka znów wróciła do poziomu równowagi. Jak to się jednak ma do naszych oszczędności?

Kontynuuj czytanie...

wtorek, kwiecień 11 2017

Kredyt i pożyczka to dwie rożne rzeczy.

photo__15_.jpg Dość często terminy jakie mogą znajdować się w temacie wykorzystywane są zamiennie. Biorąc pod uwagę formalny punkt widzenia takie rozwiązanie nie może być prawidłowe. Skutki prawne w tym przypadku w dość pewnym stopniu mogą się różnić. Najważniejsza rzecz w przypadku kredytu oraz pożyczki to oczywiście zaciągnięcie długu. Z tego względu stosowanie tych pojęć następuje w sposób zamienny. Pomiędzy nimi może istnieć kilka najważniejszych różnic o jakich sobie warto uświadomić.

Kontynuuj czytanie...

piątek, marzec 10 2017

Wypożyczka w Eurobanku.

Kredyt na 10 000 złotych płatny przez okres czterech lat.

W analizie najlepszych kredytów bankowych w 2017 roku na pierwszym miejscu znalazła się pożyczka gotówkowa zwana wypożyczką w Eurobanku. Zestawienie zostało przedstawione na podstawie kredytu na 10 000 złotych spłacanego przez okres 48 miesięcy. Największą zaletą jest oprocentowanie 0%. Wydawać by się mogło niemożliwe, a jednak. Oprocentowanie jest zero procent, ale prowizja od udzielonego kredytu wynosi 10%. Dodatkowym kosztem jest opłata przygotowawcza w wysokości stu złotych. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wypożyczki wynosi 5,34%. Na podstawie tychże danych za kredyt w wysokości 10 tysięcy złotych płatnego przez okres czterech miesięcy bank naliczy nam ratę w wysokości 231,25 zł. Całkowita kwota jaką przyjdzie nam spłacić wynosi 11100 złotych co daje 1100 złotych kosztów dodatkowych, z czego odsetki wyniosą zero procent. Suma kosztów nie jest bardzo duża zwłaszcza, że jest to kredyt na okres aż czterech lat. Ponadto bank nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie rachunku, a maksymalna kwota jaką można pożyczyć wynosi 15 000 złotych i można ją spłacać przez okres 60 miesięcy. Przez cały okres kredytowania każda z rat będzie równa, a suma odsetek cały czas będzie zerowa. Bez wątpienia jest to największa zaleta wypożyczki w Eurobanku, już teraz wyślij wniosek za pomocą formularza na http://www.niskarata.org.

Kontynuuj czytanie...

piątek, luty 3 2017

Kredyt i pożyczka, podstawowe różnice.

euro-1605659_640.jpg Dość często można używać dwóch pojęć wymienionych w temacie na przemian. Biorąc to pod formalny punkt widzenia nie może to być prawidłowe. Skutki prawne oznaczać mogą różnice. Co do tych dwóch rozwiązań może być jedna cecha wspólna, a dotyczy ona głównie tego iż istota kredytu oraz pożyczki to zaciągnięcie długu. Z tego powodu istnieją osoby, które mogą używać ich na przemian.

Kredyt to z pewnością rezerwacja wyłącznie dla banku Zgodnie z art. 5 można uzyskać informacje, że udzielenie kredyt wiążę się z ,,czynnością bankową”, a ona będzie nieść bardzo dużą liczbę konsekwencji, zarówno tych prawnych oraz ekonomicznych. Biorąc pod uwagę art. 69 prawa bankowego umowa kredyt może być zawarta tylko i wyłącznie na piśmie. Jeśli chodzi o umowę kredytu to tak naprawdę do nich należy zaliczać, kwotę kredytu, spłatę kredytu, zasady, warunki zmiany, wielkość oprocentowania oraz ilość prowizji. Najbardziej istotne informacje w związku z kredytem można bez żadnych problemów odnaleźć w Ustawie o kredycie konsumenckim.

Kontynuuj czytanie...

piątek, grudzień 23 2016

Pojęcie banku.

calculation-390319_640.jpg Bankiem nazywamy osobę prawną jaka dzięki zezwoleniom może wykonywać określoną działalność gospodarzą. Taka działalność polega na tym, że bank przyjmuje depozyty, udziela kredytów, a także wykonuje inne czynności jakie wskazane są w przepisach prawa. W Polsce takie ustawy reguluje Prawo bankowe. Bank pełni rolę pośrednika, który pomaga w znalezieniu klientowi najlepszego kredytu. Banki uznaje się za jedna z instytucji zaufania publicznego. Łącznie z bankiem centralnym banki tworzą system bankowy składający się z dwóch szczebli. Bank Centralny ma za zadanie pełnić funkcję banku całego państwa, a także pełni funkcję banku emisyjnego. Można go również uznać za bank wszystkich banków. Nie jest on jednak instytucją, która świadczy usługi osobom prywatnym. Sektor bankowy posiada tak zwany system gwarantowania depozytów. Polega on na tym, że osoby wpłacające taki depozyt mają gwarancję, że środki zostaną mu zwrócone. Obejmuje je tak zwany Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Banki mogą wykonywać wiele czynności, które są tylko bankom przypisane. Banki mogą przyjmować wkłady pieniężne i prowadzić inne rachunki bankowe. Każdy bank dzięki określonych przepisom prawa może udzielać kredytów i emitować bankowe papiery wartościowe. Banki prowadzą rozliczenia pieniężne. Są jeszcze czynności jakie oprócz banków mogą wykonywać inne podmioty bankowe. Mogą one udzielać pożyczek pieniężnych i wykonywać różnego rodzaju operacje czekowe i wekslowe. Instytucje te mogą również zbywać oraz nabywać wierzytelności pieniężne i udzielać poręczeń. Ponadto instytucje te mogą wykonywać czynności jakie wiążą się z emisją papierów wartościowych i pełnić funkcję pośrednika w rozliczeniach.

Z punktu widzenia klienta banki można podzielić na cztery zasadnicze grupy ze względy na czynności jakie one wykonują. Wyróżniamy w nich operacje finansujące, depozytowe, obsługę obrotu oraz operacje doradczo konsultingowe. W systemie bankowych na samym celu znajduje się bank centralny. Niżej w hierarchii znajdują się banki operacyjne, które świadczą usługi klientom masowym. Takie banki można podzielić na banki uniwersalne oraz banki wyspecjalizowane. Bank dzieli się również ze względu na system ich tworzenia i na formę prawną działalności jaka one prowadzą. Wyróżnia się tutaj system normatywny i pozanormatywny. W systemie normatywnym mamy banki państwowe. W Polsce jedynym bankiem takiego typu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W systemie pozanormatywnym wyróżniamy banki spółdzielcze oraz banki działające w formie spółek akcyjnych. Do banków nie zalicza się spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych jakimi są SKOKI. Wiele osób myli takie instytucje i nazywa je bankiem. Działalność wszystkich banków jakie mamy w Polsce kontrolowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nad praca komisji czuwa Prezes Rady Ministrów.

Na świecie istnieje wiele banków. Za największy z nich uznaje się Bank Industrial and Commercial Bank of China. Na drugim miejscu największych banków świata znajduje się China construction Bank. Trzecie miejsce przypadło Agricultural Bank of China. Jak widać Chińskie banki znajdują się w światowej czołówce. W Polsce mamy dziewiętnaście największych banków, o największej sumie aktywów. Na pierwszym j znajduje się PKO Bank Polski SA, na drugim Pekao SA, zaś trzecie miejsce Bank Zachodni WBK SA. Kolejne miejsca mają mBank, ING Bank Śląski SA, Getin Noble Bank SA. Na dziewiętnastej pozycji znalazł się Volkswagen Bank Polska SA. Nasze Polskie banki również działają na bardzo wysokim poziomie. Mają szereg ciekawych ofert dla swoich klientów i dbają, aby ich oferty cały czas się rozszerzały i były coraz ciekawsze.