Tag - lokaty

Kanał wpisów

piątek, maj 19 2017

Lokaty a deflacja

Przez szereg lat przeciętny polski inwestor straszony był zjawiskiem inflacji, czyli spadkiem wartości pieniądza. Sporym szokiem dla polskich inwestorów było więc pojawienie się zjawiska deflacji. Warto zadać sobie pytanie w jaki sposób zjawisko deflacji oddziałuje na lokaty.

Czym jest deflacja

Zjawisko deflacji najprościej wytłumaczyć w analogii do inflacji. O ile przy inflacji mowa o spadku wartości pieniądza, przy deflacji rzecz ma się zupełnie odwrotnie. Siła nabywcza pieniądze rośnie, za tą samą kwotę można kupić więcej towarów, usług czy innych dóbr. Deflacja i inflacja mają bezpośredni związek z podażą i popytem. Gdy ilość dostępnych dóbr w kraju czy nawet w skali globalnej przewyższa liczbę potencjalnych kupujących, cena tych dóbr idzie oczywiście w dół. Ma to bezpośredni wpływ na gospodarkę. Spada poziom produkcji, następują zwolnienia by gospodarka znów wróciła do poziomu równowagi. Jak to się jednak ma do naszych oszczędności?

Kontynuuj czytanie...