Chwilówka i jej spłata

0
230

Oczywiste jest, że nadrzędnym warunkiem przyznania zobowiązania krótkoterminowego jest jego spłata w wyznaczonym terminie zapisanym w umowie. To zasada, której nie wolno bagatelizować, tym bardziej że chwilówka spłacana po terminie generuje dodatkowe odsetki zwane odsetkami karnymi, które znacząco podnoszą wysokość całkowitej kwoty do spłaty. Tego typu zwłoka może doprowadzić do sytuacji, w której wysokość odsetek znacznie przewyższa kwotę zobowiązania. Co wówczas kiedy jesteśmy świadomi, że nie uda nam się uregulować chwilówki w terminie gdyż na przykład pracodawca spóźnia sie z wypłatą wynagrodzenia? Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się agentem kredytowym w celu ustalenia nowej daty spłaty zadłużenia. Mimo, iż takie wydłużenie terminu spłaty pożyczki generuje dodatkowe koszty to i tak są one mniejsze od wysokości karnych odsetek.

Pamiętajmy, że każda decyzja kredytowa musi być zaplanowana w czasie, po to by nie przysporzyć pożyczkobiorcy kłopotów ze spłatą zobowiązania w terminie.

Jakie są zalety chwilówek?

Krótkoterminowe zobowiązanie nazywane potocznie chwilówką generuje wiele zalet, którymi przekonuje do siebie coraz szersze grono potencjalnych kredytobiorców. Należą do nich:

  • Zredukowanie do minimum liczby niezbędnych dokumentów
  • Błyskawiczna decyzja w kilka minut
  • Prosta struktura, przejrzyste warunki
  • Dostępność – wystarczy dostęp do internetu bez wychodzenia z domu
  • Bez analizy sytuacji kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej
  • Zobowiązanie udostępniane w zaufaniu – tym samym ani małżonek jak i pracodawca nie dowiedzą się o zaciągniętym zobowiązaniu
  • Szybki dostęp do wnioskowanych środków finansowych – przelew tego samego dnia

Chwilówka na preferencyjnych warunkach stanowi korzystną ofertę pożyczkowa i w porównaniu ze zobowiązaniem zaciągniętym w tradycyjnej instytucji finansowej jest ofertą i wiele atrakcyjniejszą. Instytucje pozabankowe nie kierują się sztywnymi regułami podczas przyznawania zobowiązania, ich warunki są dużo mniej restrykcyjne niż to przedstawiają placówki bankowe. Takie działanie nie tylko przysparza większą liczbę potencjalnych kredytobiorców, ale też daje możliwość zaciągnięcia pożyczki osobom ze złą historią w Biurze Informacji Kredytowej oraz tym bez stałego zatrudnienia. Chwilówka jako szybkie zaspokojenie potrzeb finansowych to rozwiązanie bardzo atrakcyjne, jednakże jeśli nie zostanie spłacone w terminie może być też bardzo kosztowne