Jak się skutecznie chronić przed nadmiernym zadłużeniem?

0
101

Problem nadmiernego zadłużenia występuje w Polsce powszechnie, a często prowadzi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ale tylko przy losowych kryzysach ekonomicznych. Z upadłości konsumenckiej nie skorzysta kredytobiorca, który zaniedbał świadomie kwestie zarządzania finansami budżetu domowego. W jaki sposób skutecznie ochraniać gospodarstwo domowe przed nadmiernym zadłużeniem i jakie zasady przy kredytowaniu potrzeb przyjąć, aby nie narazić się na kłopoty windykacyjne?

Analiza ekonomiczna i prawna to podstawa

Najważniejsza na rynku kredytowym jest świadomość ekonomiczna, a także prawna. Ustawa o kredycie konsumenckim, prawo bankowe, kodeks cywilny, wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego to podstawowe narzędzia do prawnej analizy funkcjonowania pożyczkodawców w kraju. Nadmierne zadłużenie wynika ze złego zarządzania kredytami, kiedy koszty stopniowo przekraczają dochody do dyspozycji domowników. W takim przypadku warto wykorzystywać jednorazowo tylko jeden kredyt gotówkowy, a z innych form zadłużenia po prostu zrezygnować. To dobra praktyka, ponieważ zwiększasz naturalnie zdolność kredytową niezbędną w negocjacjach lepszych warunków finansowania potrzeb. Nie przekraczaj nigdy terminów spłaty kredytów gotówkowych, ponieważ narazisz się na kosztowne odsetki karne, a nawet na ryzyko rozwiązania umowy kredytowej. Bank komercyjny rezygnuje szybko ze współpracy z klientem, jeżeli wykryje niepotwierdzone zaburzenia płynności. Teraz ryzyko nadmiernego zadłużenia jest nieco zminimalizowane. Doszło bowiem do zmiany przepisów związanych z funkcjonowaniem branży kredytów krótkoterminowych. Skończył się problem zawyżania kosztów pozaodsetkowych (każdy rodzaj). Kredytobiorca nie martwi się już, że zapłaci więcej niż wynosi sama kwota pożyczki. Jeszcze kilka lat temu dochodziło do absurdalnych sytuacji, że przy kredycie na 2000 złotych kredytobiorca spłacał 10 000 złotych, a często więcej. Dzięki optymalizacji prawnej koszty nigdy nie przekroczą kwoty kredytu gotówkowego. To jedna z najlepszych wiadomości dla nieco słabszych budżetów domowych. Unikaj rolowania kredytów. Chodzi o to, abyś nie pozyskiwał kredytów na spłatę innych zobowiązań, ponieważ przez to rozwijasz tzw. spiralę zadłużenia, która w większości przypadków kończy się ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Zobacz także:  Pozytywna historia kredytowa

Uważaj na wartość zabezpieczeń

Przed zaciągnięciem kredytu długoterminowego przeanalizuj wartość zabezpieczeń, głównie nieruchomości. Wraz ze spłatą zobowiązania dochodzi czasami do pogorszenia wartości zabezpieczenia, a to prowadzi do potrzeby uzupełnienia umowy o różnicę. Przewiduj podobne problemy, ponieważ brak alternatywnego zabezpieczenia prowadzi do dużych problemów. Zastanów się też nad przechodzeniem do bardziej opłacalnych umów kredytowych z czasem. Chodzi o to, abyś cały czas monitorował rynek kredytowy w poszukiwaniu najlepszych ofert. Firma pożyczkowa umożliwia, np. spłatę kredytu gotówkowego w banku na bardziej atrakcyjnych warunkach, przy minimum formalności.

Przypomnienie o najważniejszych zasadach unikania nadmiernego zadłużenia

Kontrola zadłużenia to najważniejszy czynnik bezpieczeństwa przy funkcjonowaniu gospodarstwa domowego. Świadomość ekonomiczna i prawna, budowanie oszczędności, analiza warunków umowy, monitorowanie wartości zabezpieczeń w czasie spłaty zobowiązania, stały kontakt z wierzycielami, korzystanie tylko z jednego kredytu w konkretnym momencie to najważniejsze zasady do wykorzystania w kształtowaniu budżetu domowego przy zadłużeniu. Czy stosujesz powyższe zasady w praktyce?