Kredyt denominowany i indeksowany.

0
92

Pojęcie kredytu denominowanego.

Kredyt denominowany jest jednym z kredytów walutowych. W przypadku tego kredytu wysokość zadłużenia w obcej walucie obliczana jest na podstawie kursu kupna waluty w dniu, kiedy zostaje podpisana umowa kredytowa. Jak wiadomo kursy walut cały czas ulegają zmianom jest pewne ryzyko, że kwota kredytu jaka zostanie nam wypłacona w walucie krajowej nie będzie wystarczająca na zakup danej nieruchomości. Sytuacja może być również odwrotna i wówczas otrzymamy więcej środków w krajowej walucie niż zakładaliśmy. Jak widać ryzyko z tego kredytu może nam się opłacać, ale może sprawić też, że będziemy mieć za mało pieniędzy. W przypadku kredytu denominowanego kwota kredytu jaka brana jest w złotówkach przeliczana jest na walutę obcą, po kursie jakie obowiązuje w dniu przygotowania umowy kredytowej. Trzeba mieć to na uwadze, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy osobami bardzo bogatymi. Taka strata może okazać się istotna i przez to nie kupimy ważnej dla nas nieruchomości. Kredyt denominowany jest więc kredytem niosącym za sobą ryzyko. Kredyt denominowany w walucie obcej jest natomiast kredytem, kiedy wysokość zadłużenia w obcej walucie jaka wyliczana jest na podstawie kursu kupna waluty w dniu, kiedy zostaje podpisana umowa kredytowa.

Pojęcie kredytu indeksowanego.

Kredyt indeksowany jest przeciwieństwem kredytu denominowanego. W tym przypadku, kwota kredytu jaka zostaje wskazana w umowie kredytowej wykazywana jest w złotówkach i przelicza się ją na obcą walutę dopiero w momencie, kiedy kredyt zostaje nam wypłacony. W takiej sytuacji, kredytobiorca ma pewność, że wypłacona mu zostanie kwota w złotówkach o jaką wnioskował. W sytuacji, kiedy złoty będzie wyższy od obcej waluty w czasie pomiędzy zawarciem umowy kredytowej, a wypłatą pieniędzy, to nasze zadłużenie w obcej walucie będzie wyższe. Różnica pomiędzy kredytem denominowanym, a kredytem indeksowanym jest prosta. W przypadku kredytu denominowanego, kredytobiorca wie ile wynosi jego zadłużenie w obcej walucie, ale nie wie ile tego kredytu zostanie mu wypłaconych w złotówkach. W przypadku kredytu indeksowanego, kredytobiorca wie ile bank wypłaci mu w złotówkach, ale nie wie, jakie będzie jego zadłużenie w obcej walucie.

Zobacz także:  Refinansowanie kredytu gotówkowego