Kredyt i pożyczka to dwie rożne rzeczy

0
178

Dość często terminy jakie mogą znajdować się w temacie wykorzystywane są zamiennie. Biorąc pod uwagę formalny punkt widzenia takie rozwiązanie nie może być prawidłowe. Skutki prawne w tym przypadku w dość pewnym stopniu mogą się różnić. Najważniejsza rzecz w przypadku kredytu oraz pożyczki to oczywiście zaciągnięcie długu. Z tego względu stosowanie tych pojęć następuje w sposób zamienny. Pomiędzy nimi może istnieć kilka najważniejszych różnic o jakich sobie warto uświadomić.

Otrzymanie kredytu dotyczy banku. To pojęcie może zostać zarezerwowane wyłącznie do tej jednostki bankowej. Zgodnie z prawem bankowym warto definiować to iż to jest ,,czynność bankowa”. Z tego powodu ta rzecz może nieść szereg konsekwencji, a dotyczy ona prawnych oraz ekonomicznych. Kolejna rzecz dotyczy tego iż w prawie bankowym uda się odnaleźć to iż umowa kredytu winna zostać zawarta na piśmie. Do takich elementów zawarcia umowy należy oczywiście zaliczać np. zasady oraz termin spłaty kredytu, kwotę oraz oprocentowanie. W przypadku celu kredytu jego określenie winno być jasno sprecyzowane. Pojęcie pożyczki oraz jej zakres jest zdecydowanie inny. Należy mieć świadomość o tym iż termin jest zdecydowanie szerszy. Pożyczkodawca w takiej sytuacji dotyczy oczywiście instytucji bądź fizycznej osoby. Warunek dotyczy tego iż pieniądze pożyczone nie będą mogły należeć do trzecich osób. Najbardziej elementarne zasady odnośnie tego można znaleźć w Kodeksie cywilnym. Otrzymanie pożyczki opiera się oczywiście na dość luźnych zasadach. Różnica jaka tutaj jest najważniejsza dotyczy oczywiście tego iż pożyczone pieniądze mogą zostać wydane w sposób dowolny. Jeśli chodzi o niskie kwoty to zbędne jest podpisywanie umowy. Najważniejsze zasady winny zostać zamieszczone między pożyczkobiorcą oraz pożyczkodawcą. Jeśli chodzi o wyższą kwotę najważniejsza rzecz dotyczy oczywiście spisania umowy jaka w przypadku ewentualnych sporów jaka mogłaby pomóc w zakresie trudnych sporów.

Zobacz także:  Pomocna dłoń dla firm

Parametry o jakich warto powiedzieć dotyczą oczywiście tych dwóch produktów. Do nich z pewnością zaliczać należy to, kto może ją udzielić. Następna rzeczy tyczy się jej przeznaczenia. Kolejna rzecz to oczywiście prawne regulacje jakie tutaj się mogą pojawiać. Ważna sprawa to również rodzaj umowy wraz z cenami i kosztami. Regulacje prawne w przypadku kredytu to sprawa prawa bankowego. Jeśli chodzi o pożyczkę to można ją znaleźć w kodeksie cywilnym. Udzielenie kredytu dotyczy wyłącznie banku, w przypadku pożyczki jest to instytucja bądź fizyczna osoba dysponująca odpowiednim kapitałem.