Kredyt konsolidacyjny – dlaczego warto?

0
215

Czasami zaciągane zobowiązania stają się nie tyle wsparciem domowego budżetu, co raczej jego obciążeniem. Wysokie raty hipoteki, kredytu gotówkowego a nawet licznych pożyczek, mogą faktycznie zaburzyć naszą płynność finansową. Problem pogłębia się, gdy z jakiegoś powodu tracimy stanowisko wraz z określonymi dochodami. Dlaczego zatem warto połączyć wszystkie te zobowiązania w jeden kredyt konsolidacyjny? Odpowiedź jest dość nieoczywista.

Drożej nie zawsze gorzej

Zasada działania kredytu konsolidacyjnego jest dosyć prosta. Bierzemy kilka zobowiązań, łączymy je w jedno a następnie – przeliczamy wszystko według nowych zasad kredytowania. W efekcie uzyskujemy dostęp do produktu finansowego, który de facto jest droższy, ale jest za to „rozbity” na znacznie większą liczbę rat. W praktyce pojedyncza rata będzie dla naszego domowego budżetu mniejszym obciążeniem, co pozwoli zachować bieżącą płynność finansową w gospodarstwie domowym. Oczywiście kredyt konsolidacyjny można by zastąpić analogicznym kredytem gotówkowym, ale uzyskanie go byłoby o wiele trudniejsze, ze względu na wyższe wymagania wobec Kredytobiorcy.

Automatyczna spłata

Nie bez znaczenia jest też fakt, że spłata istniejących zobowiązań za pomocą kredytu konsolidacyjnego jest po prostu łatwiejsza. Zaciągając kredyt gotówkowy (z powyższego akapitu) Kredytobiorca będzie musiał odwiedzić każdego z Wierzycieli, by móc uregulować resztę zobowiązań, co nawiasem mówiąc nie zawsze jest takie łatwe. Z kolei osoby zaciągające kredyt konsolidacyjny, nie muszą się stosować do tej zasady. Całkowitą spłatę wszystkich kredytów zrealizuje za nie bank konsolidujący pozostałe zobowiązania, oczywiście pod warunkiem, że zostaną one przedstawione w dołączonej dokumentacji. Skutkiem takiego rozwiązania będzie automatyczne zamknięcie wszystkich dotychczasowych zobowiązań i zawiązanie nowego, tym razem już z bankiem konsolidującym jako Wierzycielem.

Zobacz także:  Cechy kredytu konsolidacyjnego

Dodatkowa gotówka? Czemu nie!

Kredyty konsolidacyjne mają jeszcze jedną, ważną zaletę. Jest nią możliwość zaciągnięcia dodatkowej gotówki w ramach oferowanej konsolidacji. Oczywiście wariant ten jest dostępny tylko dla tych osób, które mogą wykazać się odpowiednio wysoką zdolnością kredytową. Niemniej w ten sposób można sfinansować inne wydatki, związane np. z konsolidowanymi zobowiązaniami. Dodatkowa gotówka sprawdzi się również jako poduszka finansowa, która zapewni nam finansowanie zobowiązania konsolidacyjnego w przypadku utraty pracy, redukcji dochodów itd. Reasumując, taka dodatkowa gotówka na pewno się przyda, ale nie zapominajmy o tym, że podniesie ona realną wysokość pojedynczej raty.

Brak opóźnień w spłacie kredytu

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego jest też – z punktu widzenia Kredytobiorcy – niezwykle wygodne. Dlaczego? Ponieważ ogranicza liczbę spłacanych rat. O ile wcześniej konieczne było spłacenie nawet kilku Wierzycieli (i to w odrębnych terminach), o tyle po konsolidacji pozostaje nam już tylko jedna rata i to nawet wtedy, gdy zaciągnęliśmy dodatkową gotówkę. Ie trzeba chyba dodawać, że konieczność spłaty kilku różnych rat, może doprowadzić do niechcianego opóźnienia w spłacie, wywołanego najczęściej poprzez zwyczajne zapominalstwo.

Podsumowując, zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego jest z wielu powodów korzystne, choć od strony ekonomicznej, krok ten nie jest zbyt opłacalny. Dlatego konsolidacja istniejących zobowiązań powinna być zawsze ostatecznością. Nieodpowiedzialne scedowanie innych rat może bowiem wywołać pokusę zaciągnięcia kolejnych kredytów lub pożyczek, które jeszcze zagroziłyby naszej wypłacalności.