Kredyt studencki – co, gdzie, kiedy?

0
136

Kredyt studencki to najbardziej opłacalny kredyt dostępny na polskim rynku. Jest on bardzo nisko oprocentowany, a jego spłata zaczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu nauki. Kredyt studencki przyznawany jest osobom uczącym się na studiach dziennych licencjackich, magisterskich bądź doktoranckich w systemie zarówno dziennym, wieczorowym, jak i zaocznym. Mimo, iż kredyt ten jest bardzo korzystnym, to korzysta z niego nieco ponad 2% uprawnionych osób. Co więc zrobić aby móc korzystać z dodatkowej gotówki podczas okresu studiowania?

Od czego zacząć?

Na początek należy udać się do jednego z banków, które udzielają kredytów studenckich. Obecnie są to PKO BP, Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) lub SGB-Bank SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi). W oddziałach tych banków można składać wnioski wraz niezbędnymi dokumentami.

Lista dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu.

Tak jak wspomniano powyżej, na początek należy wypełnić wniosek i złożyć go w banku kredytującym. Niezbędne będzie również potwierdzenie dochodów przypadających na członka rodziny. Kwota ta nie może przekroczyć 2500,00 zł netto na osobę. Oprócz tego w banku należy przedstawić zaświadczenie uczelni wyższej potwierdzające że jest się studentem. Jeśli rekrutacja jest jeszcze w toku, należy przedłożyć dokument potwierdzający udział w rekrutacji na uczelnię. Bank wymaga także zabezpieczenia spłaty kredytu. W tym celu kredytobiorca musi znaleźć poręczyciela, który będzie musiał przedstawić zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy. Na tej podstawie bank oceni jego zdolność kredytową.

Jakie oprocentowanie?

Oprocentowanie kredytu studenckiego jest bardzo niskie i nie spotykane w innych kredytach. Jakie jednak jest w rzeczywistości? Oprocentowanie kredytu to obecnie 0,875%, czyli połowa stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, która wynosi 1,75%.

Kredyt udzielany jest na cały okres studiów, jednak nie dłużej niż na 6 lat, a raty wypłacane są przez 10 miesięcy roku akademickiego. W praktyce wygląda to tak, że raty wpływają na konto studenta od października do lipca. Raz przyznany kredyt „działa” przez cały okres nauki, jednak gdy tylko nauka zostanie przerwana kredyt przestaje być wypłacany.

Jaka kwota?

Kredyt studencki może być wypłacany w różnych kwotach, jednak standardowo jest to 600,00 zł. Można jednak wnioskować o obniżoną ratę kredytu, która wynosi wówczas 400,00 zł albo też o ratę podwyższoną wynoszącą 800,00 albo 1000,00 zł.

Ważne informacje.

O kredyt studencki można wnioskować na dowolnym stopniu studiów. Jeśli student nie wnioskuje o kredyt na pierwszym roku, to jeszcze nic straconego, może to zrobić w roku następnym, kiedy uzna, że gotówka jest mu niezbędna. Co roku jest wyznaczana data do której należy składać wnioski.

Jeśli kredyt zostanie już przyznany kredytobiorca musi pamiętać o dwóch ważnych datach. Dwukrotnie w ciągu roku akademickiego student przedstawia w banku kredytującym podbitą legitymacje studencką, potwierdzającą że nadal kontynuuje naukę. Te ważne daty to do 31 października i do 31 marca. Jedynie doktoranci tylko raz w roku muszą stawić się w banku, do 31 października. Jeszcze jedna istotna kwestia, to możliwość zmiany wysokości kredytu w zależności od potrzeb. Ratę można zwiększyć bądź zmniejszyć w zakresie kwot od 400,00 do 1000,00 zł.

Kredyt studencki jest na tyle opłacalny, że warto poświęcić czas na wizytę w banku i wypełnienie wniosku. Później może już nie być szans na uzyskanie gotówki na tak preferencyjnych warunkach.