Lokaty a deflacja

0
204

Przez szereg lat przeciętny polski inwestor straszony był zjawiskiem inflacji, czyli spadkiem wartości pieniądza. Sporym szokiem dla polskich inwestorów było więc pojawienie się zjawiska deflacji. Warto zadać sobie pytanie w jaki sposób zjawisko deflacji oddziałuje na lokaty.

Czym jest deflacja

Zjawisko deflacji najprościej wytłumaczyć w analogii do inflacji. O ile przy inflacji mowa o spadku wartości pieniądza, przy deflacji rzecz ma się zupełnie odwrotnie. Siła nabywcza pieniądze rośnie, za tą samą kwotę można kupić więcej towarów, usług czy innych dóbr. Deflacja i inflacja mają bezpośredni związek z podażą i popytem. Gdy ilość dostępnych dóbr w kraju czy nawet w skali globalnej przewyższa liczbę potencjalnych kupujących, cena tych dóbr idzie oczywiście w dół. Ma to bezpośredni wpływ na gospodarkę. Spada poziom produkcji, następują zwolnienia by gospodarka znów wróciła do poziomu równowagi. Jak to się jednak ma do naszych oszczędności?

Deflacja a oszczędności

Jak była już mowa inflacja oznacza spadek wartości pieniądza. W efekcie gdy inflacja utrzymuje się na niebezpiecznie wysokim poziomie, potencjalne zyski z terminowych lokat bankowych są znacznie mniejsze. Wniosek jest więc prosty. Gdy pojawia się deflacja oszczędzanie się opłaca. Niestety tylko w teorii, banki reagują w różnoraki sposób na zjawisko deflacji.

Banki a deflacja

Teoretycznie deflacja powinna przekładać się na większe oszczędności. Banki nie są jednak skore do tego by podwyższać oprocentowanie. Dzieje się nawet wręcz przeciwnie. Banki obniżają oprocentowanie depozytów. Obniżki te nie są na całe szczęście zbyt wielkie. Jeden z największych niemieckich banków, działających na terenie polski oprocentowanie lokat obniżył o 0,15%. Dotyczy to lokat krótkoterminowych. Spore obniżki dotyczą głównie lokat długoterminowych. Oprocentowanie w ich przypadku może spaść nawet o jeden punkt procentowy. Z tego względu warto pomyśleć o tym by zdecydować się na lokaty terminowe ze zmiennym oprocentowaniem. Zjawisko deflacji w przeciągu kilku miesięcy może zniknąć, w efekcie stopy procentowe znów pójdą w górę. W przypadku rocznych a nawet dwuletnich lokat bankowych oprocentowanie zmienne pozwoli nadrobić starty. Oczywiście nie można eliminować zjawiska zupełnie odwrotnego. Stopy procentowe mogą pójść w dół, zjawisko deflacji nadal będzie się utrzymywać a zarobienie na lokacie terminowej będzie przysparzać sporo problemów. Zjawisko deflacji nie przekłada się więc jednoznacznie na wzrost oprocentowania. Wręcz przeciwnie spora część banków przyjmuje niekorzystną politykę dla swoich klientów i obniża oprocentowanie lokat bankowych.

Zobacz także:  Depozyty w Idea Banku