Manipulacja podstawowymi wartościami kredytu gotówkowego

0
155

Kredytobiorca jest w stanie pozyskać kredyt krótkoterminowy oraz długoterminowy na elastycznych warunkach, nawet przy nieco ograniczonej zdolności kredytowej. W jaki sposób manipulować podstawowymi wartościami kredytu gotówkowego, aby uzyskać lepsze warunki współpracy?

Optymalizacja umowy kredytowej

Podstawowe wartości kredytu gotówkowego to termin spłaty zobowiązania, oprocentowanie nominalne i koszty pozaodsetkowe, rodzaj rat, a także profil kredytodawcy. Przy skracaniu terminu spłaty kredytu gotówkowego automatycznie masz do czynienia ze wzrostem raty miesięcznej, co wpływa negatywnie na zdolność kredytową. W odwrotnym przypadku i przy wydłużeniu terminu spłaty otrzymujesz niższe raty, jednak przy nieco wyższych kosztach całkowitych. Dla banku komercyjnego maksymalne wydłużenie terminu spłaty zobowiązania jest korzystne ekonomicznie. Dochodzi bowiem do maksymalizacji zysku. Umowy o kredyt gotówkowy najlepiej podpisywać przy możliwie najniższych stopach procentowych, na co wskazuje naturalnie polityka monetarna kraju. W Polsce zarządzanie polityką monetarną to domena Narodowego Banku Polskiego (banku centralnego). W umowie kredytowej masz też raty równe lub malejące (najpopularniejsze odmiany). Przy ratach równych płacisz więcej, a jednocześnie zyskujesz lepszą punktację (bank więcej zarabia). Przy ratach malejących zdolność kredytowa pogarsza się. Bank bowiem zarabia mniej na całkowitych odsetkach. Możesz manipulować podstawowymi wartościami kredytu gotówkowego w taki sposób, aby idealnie dopasować oferty kredytów gotówkowych do potencjału własnego budżetu domowego. Inaczej do negocjacji podchodzi się w bankach komercyjnych, a inaczej w firmach pożyczkowych, gdzie możesz wnieść, np. większe zabezpieczenie majątkowe przy niewielkim dochodzie. Wtedy zdolność kredytowa naturalnie rośnie.

Bank zarabia więcej, ty masz lepszy kredyt gotówkowy

Im bardziej ograniczasz ryzyko współpracy dla firmy pożyczkowej, tym lepiej dla podpisania korzystnej umowy o kredyt gotówkowy. To jasna zależność, a manipulowanie elementami kredytu to również szansa na restrukturyzację zadłużenia, np. po utracie płynności budżetu domowego. Skorzystaj ze wskazówek przy kształtowaniu współpracy z bankiem detalicznym lub firmami pożyczkowymi.